cv.jpgcurriculum_000.jpg

EUSKAL CURRICULUM-A / CURRICULUM VASCOEUSKAL CURRICULUM-A: DEKRETUAK ETA ARAUDIA

Oinarrizko Hezkuntzarako Curriculum-aren Dekretua

 • 175/2007 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena
 • 97/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 175/2007 Dekretua aldatzen duena
 • Agindua, 2010eko ekainaren 24koa, elizako agintariek EAErako ezarri duten Oinarrizko Hezkuntzaren erlijio katolikoa alorraren curriculuma argitaratzen duena
 • Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena (testu moldatua)

Ikasleen ebaluazioaren Agindua Oinarrizko Hezkuntzan


Batxilergoaren Curriculum-a zehazteko dekretua

 • 23/2009 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena
 • 122/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 23/2009 Dekretua aldatzen duena
 • Dekretua, Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jartzen duena (testu moldatua)

Batxilergoaren Curriculum-a zehazteko dekretua

 • 23/2009 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duena
 • 122/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 23/2009 Dekretua aldatzen duena
 • Dekretua, Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jartzen duena (testu moldatua)CURRICULUM VASCO: DECRETOS Y NORMATIVA


Decreto de Curriculum para la Educación Básica

 • Decreto 175/2007 por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la CAPV
 • Decreto 97/2010 por el que se modifica el Decreto 175/2007 por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la CAPV
 • Orden de 24 de junio de 2010, por la que se da publicidad al currículo del área de Religión Católica de la Educación Básica para la CAPV establecido por la autoridad eclesiástica competente
 • Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (texto refundido)

Orden de evaluación del alumnado en la Educación BásicaDecreto de Curriculum para el Bachillerato


 • Decreto 23/2009 por el que se establece el currículo del Bachillerato y se implanta en la CAPV
 • Decreto 122/2010 por el que se modifica el Decreto 23/2009 Por el que se establece el currículo del Bachillerato y se implanta en la CAPV
 • Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (texto refundido)